Mẹo nhỏ tiết kiệm thời gian với Google Drive

Mẹo nhỏ tiết kiệm thời gian với Google Drive - Ảnh 1.

Ảnh: Ảnh: GOOGLE

Theo trang tin CNET, các đường link tắt này hoạt động trên mọi trình duyệt. Do đó bạn chỉ cần gõ địa chỉ “đi tắt” này lên thanh địa chỉ trình duyệt là có thể truy cập ngay các công cụ của Google Drive.

Video chỉ dẫn thêm về dụng cụ đường tắt mới cho Google Drive mà Google vừa cung cấp – Nguồn: GOOGLE DOCS

. Để mở trình soạn thảo tài liệu (tương đương Word), bạn chỉ cần gõ “doc.new”, “docs.new” hoặc “document.new” trong thanh địa chỉ trình duyệt để mở trang tài liệu mới phục vụ soạn thảo.

. Với phần tài liệu bảng tính (sheets), tương đương dụng cụ Excel của Microsoft, bạn chỉ cần gõ “sheet.new”, “sheets.new” hoặc “spreadsheet.new” để mở nhanh dụng cụ Google Sheets.

. Muốn xây dựng một trang web mới miễn phí ở trên Google Sites, bạn hãy gõ địa chỉ “site.new”, “sites.news” hoặc “website.new”.

. Muốn thiết lập một file trình chiếu (kiểu như Powerpoint) ở trên dụng cụ Google Slides, bạn chỉ cần gõ “slide.new”, “slides.new”, “deck.new” hoặc “presentation.new”.

. Nếu muốn tạo một mẫu tài liệu mới trong Google Docs, bạn hãy gõ địa chỉ “form.new” hoặc “forms.news”.

Cũng theo tài khoản Google Docs trên Twitter, các file người dùng gây ra trong quá trình sử dụng Google Drive sẽ đã được tự động lưu vào tài khoản Google Drive của họ.

Theo đó, người dùng cũng có thể tìm kiếm, xếp các loại , và lọc tài liệu theo tên file , và cách đặt tên của họ.